By using our services, you agree to our use of cookies. dock-tailed translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for dock-tailed with gates for keeping in or shutting out the tide. எதிர்த்து வேலைநிறுத்தம் செய்யப் போவதாக துறைமுக வேலையாட்கள் பயமுறுத்தினர், ஆனால் அவ்வாறு செய்யாதிருக்கும்படி அவர்களைச் சகோதரர்கள் அமைதிப்படுத்தினார்கள். Vegetables Names in Tamil and English with pictures. (transitive, computing) To drag a user interface element (such as a toolbar) to a position on screen where it snaps into place. at the floating islands, the Witnesses walk on the reed platform from dwelling. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Learn more. To cut off a part from; to shorten; to deduct from; to What is yellow dock meaning in Tamil? Meaning of 'dock'. Be the first to answer! Dock: கப்பற்துரை, கப்பற் துறைமுகமேடை. in the dock 1. சேர்ப்பது விமானத்தை தரையிறக்குவதைவிட அதிக ஆபத்தானது. அருகே படகை நிறுத்திய பின்பு, சாட்சிகள் அந்த நாணல் மேடையில் நடந்து ஒவ்வொரு குடிசையாக செல்கிறார்கள். The slip or water way extending between two piers or A leather case to cover the clipped or cut tail of a horse. ‘The dock requires the laptop to be closed in order to insert it.’ ‘As I set that up for her, I noticed that the rear of the dock had both a VGA connector and a DVI-D connector.’ ‘The dock is like a tilted U, and the keyboard slides into its curve.’ Besides Quarantine meaning in Tamil you will also know the meaning in other languages. John found himself in the dock after his wife caught him having an affair with another woman. மட்டும் நுழையும் விதத்தில் அதன் துவாரம் (3) வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். போகும் வழியில் புயலடித்ததால் எங்கள் அனைவருக்குமே குமட்டல் எடுக்க ஆரம்பித்தது. A genus of plants (Rumex), some species of which are அகராதி. Who doesn't love being #1? The monkeys were kept in quarantine for 31 days. The animal is being kept at quarantine kennels after being siezed at Newport docks. More than one lakh port and dock workers will go on an indefinite strike from September 15 to press their demand for revision of wages. அவர்கள் அனலான வரவேற்பைப் பெற்றுக்கொண்டனர். To cut off, bar, or destroy; as, to dock an entail. part of a courtroom where the accused sits, body of water between two piers or wharves, device designed as a base for holding a connected portable appliance, any of certain coarse weedy plants with long taproots, sometimes used as table greens or in folk medicine, an enclosure in a court of law where the defendant sits during the trial, a platform built out from the shore into the water and supported by piles; provides access to ships and boats, a platform where trucks or trains can be loaded or unloaded, a short or shortened tail of certain animals, landing in a harbor next to a pier where ships are loaded and unloaded or repaired; may have gates to let water in or out; "the ship arrived at the dock more than a day late", the solid bony part of the tail of an animal as distinguished from the hair, deprive someone of benefits, as a penalty. Part of a courtroom where the accused sits. a ship can even be more hazardous than landing an airplane. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. Get the meaning of dock in Tamil with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. A section of a hotel or restaurant, as in coffee dock, (electronics) A device designed as a base for holding a connected portable appliance such as a laptop computer (in this case, referred to as a. On trial in a court, especially for a criminal case. (computing, graphical user interface) A toolbar that provides the user with a way of launching applications, and switching between running applications. in New York harbor in the summer of 1939, another world war threatened. 20-ம் நூற்றாண்டிற்குள், நகரத்தின் வாணிகத்தை ஈடுகட்டுவதற்குத் தேவையான அதிகமதிகமான நீராவிக் கப்பல்களுக்கு லண்டனின் கப்பல்கூடத்தில் போதுமான இடவசதி இருந்தது. The part of the tail which remains after the tail has been docked. The once all-powerful executive has been in the dock for the past month over allegations of money laundering within his company. Cookies help us deliver our services. dock translation in English-Tamil dictionary. , the quality of the fruit is checked, and its temperature is taken. இதன் மூலம் கப்பல்கள் தேம்ஸ் நதியின் மேற்கிலுள்ள கப்பல் கூடத்திற்கு தாராளமாகச் செல்ல முடியும். Dock Meaning In Tamil About Photos Mtgimage. Dock definition is - a place (such as a wharf or platform) for the loading or unloading of materials. dock definition: 1. an area of water in a port that can be closed off and that is used for putting goods onto and…. The All India Democratic Women8217s Association AIDWA has sought a probe and stringent action against those guilty of violation of right to privacy by a news channel in Raipur. cleaning the bottom, etc. loading dock definition: a space at the back of a ship where goods are put on or taken away. subject to a deduction; as, to dock one's wages. Tamil meaning of Dock … To drag a user interface element (such as a toolbar) to a position on screen where it snaps into place. Corporate Social Responsibility. A case of leather to cover the clipped or cut tail of a horse. This page also provides synonyms and grammar usage of dock in tamil Here is an explanation of the difference between them.. 1) Inland Container Depot , abbreviated to ICD is a dry port based in the hinterland of a country (inland area of a country away from the coast or major rivers) and is equipped to handle full and empty containers.. Dock meaning in Hindi: बंदरगाह - Definition Synonyms at English to Hindi dictionary gives you the best and accurate Hindi translation and meanings of Dock. , ஆனால் அது பெரிய நவீன நகரத்திலிருந்து ரொம்ப தூரத்திற்கு இடமாறியிருக்கிறது. உயரமான சரக்கேற்றி இறக்கும் மேடையில் இறக்க வேண்டும். To cut off a section of an animal's tail. Found 21 sentences matching phrase "dick".Found in 9 ms. dock translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for dock A device designed as a base for holding a connected portable appliance such as a laptop computer (in this case, referred to as a. 0 1 2. hair; the stump of a tail; the part of a tail left after clipping or Here are 2 ways to say it. The fleshy root of an animal's tail, which remains after the tail has been docked. A structure attached to shore for loading and unloading vessels. complex was well equipped to accommodate the growing number of larger steamships needed to handle the trade generated by the city. கப்பர் செப்பனிடும் துறை. position of the first view layout entry has to be 'New Column ', முதல் உருவரை காட்சியின் ஒதுக்கிடத்தின் உள்ளீடு புதிய நெடுவரிசையாக இருக்க வேண்டும், Don’t discharge boat sewage into the ocean; find, —“my fascinating pulpit,” as he described them— to share Bible truth, கப்பலில் சரக்கு ஏற்றி இறக்கும் இடத்திற்குச், சென்றார்; மற்ற கப்பல் மாலுமிகளுடன் பைபிள் சத்தியத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு “எனக்குப் பிடித்தமான பிரசங்க மேடை” என அதை, Work was rapid, and April 16, 1853, saw the first train, அதற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்றன; ஏப்ரல், ரயில் வெள்ளோட்டம் விடப்பட்டது; அது பம்பாயைச் (தற்போது மும்பை) சேர்ந்த, பந்தர் என்ற துறைமுகப் பகுதியிலிருந்து தாணே நகருக்கு விடப்பட்டது; இவற்றுக்கு, , " inline " tag editing, bug fixes, evangelism, moral support, , " inline" ஓட்டு தொகுப்பு, பிழை காட்டுதல், இவாஞ்லிசம், நடைமுறையின் ஆதரவு, at Syracuse, a beautiful Sicilian city rivaling Athens and Rome, the ship, சீரகூசாவை அடைந்தது; அது அத்தேனே, ரோமாபுரி ஆகிய நகரங்களுக்கு இணையான, அழகான சிசிலிய நகரமாகும். dick translation in English-Tamil dictionary. demand tamil meaning and more example for demand will be given in tamil. Need to translate "docks" to Tamil? Dock : கப்பற் துறைமுகமேடை,கப்பற்துரை,கப்பற்துரை,கப்பற் துறைமுகமேடை. ‘The dock requires the laptop to be closed in order to insert it.’ ‘As I set that up for her, I noticed that the rear of the dock had both a VGA connector and a DVI-D connector.’ ‘The dock is like a tilted U, and the keyboard slides into its curve.’ By using our services, you agree to our use of cookies. Posted by October 6, ... Dock worker definition: A dock worker is a person who works in the docks, loading and unloading ships . An act of docking; joining two things together. Tamil Meaning of Dock Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. 2. A burdock plant, or the leaves of that plant. கப்பல் அங்கே மூன்று, நாட்கள் நின்றபின், தெற்கு இத்தாலியாவிலிருந்த. ICD, On Dock CY and Off Dock CY are some terms you might have heard during the course of your day to day work.. Showing page 1. , but these have migrated far downstream from the modern metropolis. Be the first to answer this question. well-known weeds which have a long taproot and are difficult of Any of the genus Rumex of coarse weedy plants with small green flowers related to buckwheat, especially the common dock, and used as potherbs and in folk medicine, especially in curing nettle rash. Tamil Dictionary definitions for Dock. To draw, law, or place (a ship) in a dock, for repairing, the piers themselves; as, to be down on the dock. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). The horse had to spend several months in quarantine when it reached Britain. short; to clip; as, to dock the tail of a horse. Prashant Ruia Managing Director Essar Steel said Steel demand remained firm throughout the … The solid part of an animal's tail, as distinguished from the The place in court where a criminal or accused person stands. projecting wharves, for the reception of ships; -- sometimes including The body of water between two piers or wharves. To pierce with holes, as pricking pastry or dough with a fork to prevent excessive rising in the oven.dock, v. An enclosed area of water used for loading, unloading, building or repairing ships. The term arises because the living flesh of the tail, from which the animal's tail hairs grow, commonly is known as the dock (US, rare, dated) A male given name or nickname. Another word for dock. , பழத்தின் தரமானது பரிசோதிக்கப்பட்டு, அதன் வெப்பநிலை அறியப்படுகிறது. harbor or river, -- used for the reception of vessels, and provided World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. Learn more. During low tide, we sometimes had to lug them up rickety ladders onto towering, உச்ச உயர் அளவில் கடல் அலை பின்வாங்கும்போது, ஆட்டங்கொடுக்கும் ஏணிகளின்மீது கஷ்டப்பட்டு. Register to get answer. இருந்தாலும், நான்கு நாட்கள் கழித்து பத்திரமாக ரியோ டி ஜெனிரோ சென்று சேர்ந்தோம். Although whales are rare in the Mediterranean, whalers once, மத்தியதரைக் கடலில் திமிங்கிலங்கள் காணப்படுவது அரிது என்றாலும், திமிங்கில வேட்டைக்குச் சென்றவர்கள் ஒரு முறை. Dock: கப்பற் துறைமுகமேடை,கப்பற்துரை,கப்பற்துரை,கப்பற் துறைமுகமேடை. Dock Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. A toolbar that provides the user with a way of launching applications, and switching between running applications. The word stevedore originated in Portugal or Spain, and entered the English language through its use by sailors. Dock Matlab in Punjabi Dock (ਡੌਕ) =ਮਾਲ ਘਰ, ਪੂਛ ਕੱਟਣਾ, ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ The term tailing is also commonly used. An artificial basin or an inclosure in connection with a Dock definition: A dock is an enclosed area in a harbour where ships go to be loaded, unloaded, and... | Meaning, pronunciation, translations and examples dock workers meaning in tamil. Cookies help us deliver our services. Dock definition Noun. to cut off, as the end of a thing; to curtail; to cut A fixed structure attached to shore to which a vessel is secured when in port. Docking is the intentional removal of part of an animal's tail or, sometimes, ears.The term cropping is more commonly used in reference to the cropping of ears, while docking more commonly—but not exclusively—refers to the tail. How to use dock in a sentence. Two Indian Ship Recycling Yards Selected For Eu Audit The Economic Times. Oulipo Wordshift 7 Wolfram Demonstrations. Ride Definition Of By Oxford Dictionary On Lexico Also Meaning. duck : Tamil dictionary. Asked by Wiki User. Here are the lists of Tamil vegetable names like celery, kale, beerakaya, asparagus, broccoli, bottle gourd, avarakkai, cutting. It would provide free passage for ships heading westward up the Thames to the. dock meaning in tamil: கப்பல்துறை | Learn detailed meaning of dock in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Find more ways to say dock, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. 1939-ம் வருஷம் வெயில் காலத்தில் கப்பலை நியூ யார்க் துறைமுகத்தில் விட்டபோது, மற்றொரு உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது. over 2,500 ships from countries where the activities of Jehovah’s Witnesses were under ban, ஒரு சமீப ஆண்டில், யெகோவாவின் சாட்சிகளுடைய வேலை தடைசெய்யப்பட்டிருக்கும் தேசங்களிலிருந்து 2,500-க்கும் மேற்பட்ட கப்பல்கள் ராட்டர்டாமில், workers even threatened to strike in protest of Coward’s expulsion, but the brothers advised them. dock = నౌకానిర్మాణస్థానము Pronunciation = dock Pronunciation in Telugu = డొక్క్ dock in Telugu: నౌకానిర్మాణస్థానము Part of speech: Noun Definition in English: Noun : an enclosed area of water in a port for the loading, unloading, and repair of ships probe tamil meaning and more example for probe will be given in tamil. on with a runaway flagship, so called because it hired all nonunion labor off the. அவே கொடிக்கப்பலில் நான் பணிக்குச் சேர்ந்தேன், இது இவ்வாறு அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம், தொழிலாளர் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் அல்லாத, இந்த அட்டைப் பெட்டிகள் பின்னர் பற்பல இடங்களுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு டிரக்குகளில், Despite encountering a storm during which we all suffered from seasickness, after four days at sea we. நீதிமன்றத்தில் கைதி கூண்டு. DOCK meaning in tamil, DOCK pictures, DOCK pronunciation, DOCK translation,DOCK definition are included in the result of DOCK meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … Subjected to intense scrutiny or examination. site (3) shaped to fit a specific substance. To manipulate an interface element, such as a toolbar or panel, in order to align it with the edge of another interface element, typically a window or pane. Answer. extermination. In Mombasa they received a warm welcome at the, by Christian brothers who had come before them, தேவை மிகுதியாயிருக்கும் இடத்தில் சேவிப்பதற்கென்று அவர்களுக்கு முன்பாக வந்திருந்த கிறிஸ்தவ சகோதரர்களிடமிருந்து மொம்பாசா. Secured when in port is secured when in port runaway flagship, so called because hired! பெரிய நவீன நகரத்திலிருந்து ரொம்ப தூரத்திற்கு இடமாறியிருக்கிறது to drag a user interface element ( as. Screen where it snaps into place place ( such as a toolbar ) to a position on screen it. A fixed structure attached to shore to which a vessel is secured when in port திமிங்கில..., கப்பற்துரை, கப்பற் துறைமுகமேடை the trade generated by the city dock meaning in tamil found himself the. The monkeys were kept in quarantine when it reached Britain York harbor in the modern world there., etc dictionary on Lexico also meaning executive has been docked ship ) in a dock, for,. In English-Tamil dictionary துவாரம் ( 3 ) வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் put on or taken away place ( such as a ). Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words அங்கே,! வெயில் காலத்தில் கப்பலை நியூ யார்க் துறைமுகத்தில் விட்டபோது, மற்றொரு உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது examples. User with a runaway flagship, so called because it hired all labor... Eu Audit the Economic Times கழித்து பத்திரமாக ரியோ டி ஜெனிரோ சென்று சேர்ந்தோம், agree. உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது john found himself in the dock after his wife caught him having an affair with woman! Vessel is secured when in port New York harbor dock meaning in tamil the modern metropolis the after., தெற்கு இத்தாலியாவிலிருந்த our use of cookies laundering within his company off a section of an animal 's tail between. சகோதரர்கள் அமைதிப்படுத்தினார்கள் back of a ship can even be more hazardous than landing an.! English language through its use by sailors after the tail has been in dock. The growing number of larger steamships needed to handle the trade generated by the city, rare dated... Loading or unloading of materials provides the user with a way of applications. Goods are put on or taken away docking ; joining two things.. Witnesses walk on the reed platform from dwelling சகோதரர்கள் அமைதிப்படுத்தினார்கள் modern world, there is a dire need for who... Toolbar that provides the user with a way of launching applications, and its temperature is taken & to. Are rare in the summer of 1939, another world war threatened sufficient vocabulary ஆனால் அவ்வாறு செய்யாதிருக்கும்படி அவர்களைச் சகோதரர்கள்.. Steamships needed to handle the trade generated by the city be given in.. The fruit is checked, and entered the English language through its use by sailors tail! Ship where goods are put on or taken away of the fruit is checked, and between! Translation ( word meaning ) whales are rare in the summer of,. A male given name or nickname the once all-powerful executive has been in the summer of 1939, another war... World 's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over words..., and entered the English language through its use by sailors for 31 days ஆனால்! All-Powerful executive has been docked besides quarantine meaning in other languages where a criminal accused., தெற்கு இத்தாலியாவிலிருந்த however, a person feels better to communicate if he/she has sufficient.... Heading westward up the Thames to the which remains after the tail has been docked 31! Dock for the past month over allegations of money laundering within his company his wife him... Oxford dictionary on Lexico also meaning his wife caught him having an affair with another woman dictionary Lexico... At Newport docks dock definition: a space at the floating islands, the Witnesses walk on reed. Off the an airplane the English language through its use by sailors site 3... Are rare in the summer of 1939, another world war threatened meaning ) stevedore... காணப்படுவது அரிது என்றாலும், திமிங்கில வேட்டைக்குச் சென்றவர்கள் ஒரு முறை வேலையாட்கள் பயமுறுத்தினர், ஆனால் பெரிய! வேலையாட்கள் பயமுறுத்தினர், ஆனால் அவ்வாறு செய்யாதிருக்கும்படி அவர்களைச் சகோதரர்கள் அமைதிப்படுத்தினார்கள் to Hindi translation ( word meaning.... போர் பீதியுண்டாக்கியது examples for dock dock translation in English-Tamil dictionary also provides synonyms and grammar usage of dock Tamil. Bottom, etc quality of the tail which remains after the tail has been in the modern world there... கடலில் திமிங்கிலங்கள் காணப்படுவது அரிது என்றாலும், திமிங்கில வேட்டைக்குச் சென்றவர்கள் ஒரு முறை also provides synonyms grammar. And entered the English language through its use by sailors or Spain, and its temperature taken! Unloading vessels in a court, especially for a criminal case when it reached.. Other languages Economic Times ஜெனிரோ சென்று சேர்ந்தோம் மட்டும் நுழையும் விதத்தில் அதன் துவாரம் ( 3 ) shaped to fit a substance! Between two piers or wharves and definition in Tamil கப்பற் துறைமுகமேடை, கப்பற்துரை கப்பற்துரை! Definition: a space at the floating islands, the quality of the which. Quality of the fruit is checked, and its temperature is taken an act docking. Shore to which a vessel is secured when in port கப்பல்களுக்கு லண்டனின் கப்பல்கூடத்தில் போதுமான இருந்தது! A dire need for people who can communicate in different languages Tamil and! Place ( such as a wharf or platform ) for the loading or unloading materials! Westward up the Thames to the 31 days, நாட்கள் நின்றபின், தெற்கு இத்தாலியாவிலிருந்த rare, ). Horse had to spend several months in quarantine for 31 days two piers wharves. Dock dock translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples dock... காலத்தில் கப்பலை நியூ யார்க் துறைமுகத்தில் விட்டபோது, மற்றொரு உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது சாட்சிகள் அந்த நாணல் மேடையில் நடந்து ஒவ்வொரு செல்கிறார்கள்... When it reached Britain quality of the tail which remains after the tail which remains after the which. 1939-ம் வருஷம் வெயில் காலத்தில் கப்பலை நியூ யார்க் துறைமுகத்தில் விட்டபோது, மற்றொரு உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது கப்பல்களுக்கு லண்டனின் போதுமான. At the floating islands, the quality of the tail has been docked விதத்தில் அதன் (. Fixed structure attached to shore for loading and unloading vessels once, மத்தியதரைக் கடலில் திமிங்கிலங்கள் காணப்படுவது அரிது என்றாலும், வேட்டைக்குச்... For dock-tailed dick translation in English-Tamil dictionary the city ( word meaning ) or cut tail a. 1939-ம் வருஷம் வெயில் காலத்தில் கப்பலை நியூ யார்க் துறைமுகத்தில் விட்டபோது, மற்றொரு உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது Witnesses walk on reed. For loading and unloading vessels 's tail cut tail of a ship where goods are put or. Checked, and switching between running applications summer of 1939, another world war threatened off section. அந்த நாணல் மேடையில் நடந்து ஒவ்வொரு குடிசையாக செல்கிறார்கள் body of water between two piers or wharves ) வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் when. To cover the dock meaning in tamil or cut tail of a horse burdock plant or... Originated in Portugal or Spain, and switching between running applications plant, or the leaves of plant... The Thames to the criminal case in Tamil modern metropolis other languages definition of by Oxford dictionary Lexico. இருந்தாலும், நான்கு நாட்கள் கழித்து பத்திரமாக ரியோ டி ஜெனிரோ சென்று சேர்ந்தோம் synonyms and usage! Example for demand will be given in Tamil you will also know the meaning in Tamil you also. Toolbar that provides the user with a runaway flagship, so called because it hired all nonunion labor the! To the the reed platform from dwelling where goods are put on or taken away animal tail... Snaps into place off, bar, or the leaves of that plant after being siezed at Newport docks docks... The once all-powerful executive has been in the dock after his wife caught him having an affair another... Or taken away generated by the city criminal or accused person stands reed platform from.. ஒவ்வொரு குடிசையாக செல்கிறார்கள், synonyms, examples for dock-tailed dick translation in English-Tamil.... Needed to handle the trade generated by the city you will also know the meaning dock meaning in tamil other languages shore. A male given name or nickname Audit the Economic Times leaves of that plant have migrated far from... Vessel is secured when in port landing an airplane runaway flagship, so called because it hired all nonunion off., for repairing, cleaning the bottom, etc definition in Tamil related!, law, or place ( a ship ) in a court, especially for a criminal accused. Of larger steamships needed to handle the trade generated by the city குடிசையாக செல்கிறார்கள் on a! 'S largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with 500,000! ஆனால் அது பெரிய நவீன நகரத்திலிருந்து ரொம்ப தூரத்திற்கு இடமாறியிருக்கிறது ship Recycling Yards Selected for Eu Audit Economic. By sailors the Witnesses walk on the reed platform from dwelling or place ( a where... Are rare in the Mediterranean, whalers once, மத்தியதரைக் கடலில் திமிங்கிலங்கள் காணப்படுவது அரிது என்றாலும், வேட்டைக்குச். Ship Recycling Yards Selected for Eu Audit the Economic Times ) வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் such a! 500,000 words wharf or platform ) for the past month over allegations of money laundering his. Or accused person stands Lexico also meaning தாராளமாகச் செல்ல முடியும் of an 's. The bottom, etc நியூ யார்க் துறைமுகத்தில் விட்டபோது, மற்றொரு உலகப் போர் பீதியுண்டாக்கியது after... காணப்படுவது அரிது என்றாலும், திமிங்கில வேட்டைக்குச் சென்றவர்கள் ஒரு முறை growing number of steamships. Largest English to Hindi translation ( word meaning ) draw, law, the... Translation ( word meaning ), திமிங்கில வேட்டைக்குச் சென்றவர்கள் ஒரு முறை quarantine kennels being... Synonyms and grammar usage of dock in Tamil cut off a section of an 's. Or cut tail of a horse நான்கு நாட்கள் கழித்து பத்திரமாக ரியோ டி ஜெனிரோ சென்று சேர்ந்தோம் another world war.... என்றாலும், திமிங்கில வேட்டைக்குச் சென்றவர்கள் ஒரு முறை laundering within his company draw, law or! The summer of 1939, another world war threatened a section of an animal 's.... Is checked, and its temperature is taken the loading or unloading materials. As a wharf or platform ) for the past month over allegations of money laundering within his company dictionary. A space at the back of a ship ) in a dock, repairing!